dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nòng nọc tìm mẹ mien phi,tai lieu Nòng nọc tìm mẹ mien phi,bai giang Nòng nọc tìm mẹ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/2/2011 7:37:59 AM
Filesize: 1.47 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Một đàn Nòng nọc bơi quanh ao tìm mẹ.
Cá Chép thấy vậy bảo chúng:
“Mẹ của các cậu có mắt lồi ra cơ”.
Vừa thấy cô Tôm có mắt lồi ra,
Nòng nọc mừng rỡ gọi to:
“Mẹ ơi, mẹ! Chúng con đây!”.
Nhưng cô Tôm đáp: “Cô không phải là mẹ của các cháu,
mẹ của các cháu có bốn chân kia…”
. Thấy bác có bốn chân, Nòng nọc vui mừng gọi: “Mẹ ơi!”
. Bác Rùa lắc đầu: “Ta không sinh ra các cháu,
mẹ các cháu có bụng trắng cơ…”
Chúng tìm gặp chị Ngỗng
lông bụng trắng như bông gọi:
“Mẹ, mẹ!”
Chị Ngỗng cười:
“Mẹ của các em biết hát “ộp, ộp” cơ…”
Đang thất vọng, chợt Nòng nọc nghe có tiếng gọi:
“Các con yêu, mẹ ở đây này!”
Một chị Ếch có đôi mắt lồi, có bốn chân
và biết hát “ộp ộp” xuất hiện.
Đến lúc này Nòng nọc
mới tìm được đúng mẹ.
Vòng đời của Ếch
ẾCH
TRỨNG
NÒNG NỌC
NÒNG NỌC MỌC 2 CHÂN SAU
NÒNG NỌC MỌC 2 CHÂN TRƯỚC
RỤNG ĐUÔI