dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an vat nuoi trong gia dinh mien phi,tai lieu vat nuoi trong gia dinh mien phi,bai giang vat nuoi trong gia dinh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/19/2011 4:09:02 PM
Filesize: 9.21 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Con
vật
nuôi
trong
gia
đình
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
QUAN SÁT – ĐÀM THOẠI
So sánh gà và vịt ?
Nhóm gia cầm
Nhóm gia súc
Trò
chơi
1. Tìm con vật nuôi theo yêu cầu

2.Tìm nơi ở và thức ăn
cho con vật nuôi


HÃY TÌM CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH THUỘC NHÓM GIA CẦM
HÃY TÌM CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH THUỘC NHÓM GIA SÚC
HÃY TÌM CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH CÓ 2 CÁNH, 2 CHÂN, ĐẺ TRỨNG
Hãy tìm nhà giúp tôi !
Hãy tìm nhà giúp tôi !
Hãy tìm nhà giúp tôi !
Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !
Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

Bạn hãy thử lại nào
Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

Bạn hãy thử lại nào
Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

Bạn hãy thử lại nào
HOẠT ĐỘNG
KẾT THÚC