dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ve va kien mien phi,tai lieu ve va kien mien phi,bai giang ve va kien mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/21/2011 6:57:33 PM
Filesize: 3.60 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
VE VÀ KIẾN
Dù có ca hát vui vẻ đến đâu thì cũng không quên công việc của mình !
- Trong chuyện có những ai?
Chúng tôi đang kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông tới
Kiến ơi các bạn làm gì mà khiêng khiêng vác vác thế?
Đã đến mùa đông đâu mà sợ cứ như tôi đây chẳng việc gì phải lo cho mệt
Các con vật đã về tổ để tránh rét chỉ còn lại một mình Ve con chẳng biết đi đâu vì cả mùa hè chú chỉ mải hát ca mà không lo làm tổ cho mình
Ve thấy xấu hổ vì mình đã lười nhác không chịu làm việc
Ve ơi đừng buồn nữa. Nếu mùa hè mà không có tiếng hát của cậu thì thật buồn. Nhờ có tiếng hát của cậu mà chúng tớ biết là mùa hè đến để đi kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông đấy
Dù có ca hát vui vẻ đến đâu thì cũng không quên công việc của mình !
Hoạt động 3
Thi xem ai tinh
Có những nhân vật nào trong truyện
Tâm sự của Ve con?
1
2
3
4
5
6
Đố bạn biết chúng tớ
ở trong câu chuyện nào